Cookies og Persondatapolitik

Cookies og behandling af persondata

1. Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Dette dokumentet skal hjælpe dig med at forstå vores persondatapolitik, og give dig et samlet overblik over hvordan Alfaflick (Marketingbasen) indsamler, behandler og sikrer dine data. Når vi indsamler og behandler personlige oplysninger, overholder vi EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR) samt de danske persondataretlige regler, som måtte være gældende efter 25. maj 2018. Ved spørgsmål til denne politik, eller ønske om indsigt i hvilke oplysninger vi har registreret (og behandler) om dig og din virksomhed er du velkommen til at kontakte Alfaflick.

Vi foretager registreringen af disse oplysninger med det formål at kunne give dig den bedste service, hvad enten du er kunde eller besøgende på vores website. Oplysningerne registreres hos Alfaflick og opbevares i løbende kundeforhold. Når samarbejdet ophører, opbevares oplysningerne i henhold til de beskrevne procedurer i dette dokument. Når der indsamles oplysninger via vores website/webshop sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

1.1 Virksomhedens juridiske oplysninger
Marketingbasen
Dr. Louises Vej 4
9600 Aars
CVR.: 36003480

Indehaver og dataansvarlig: Judith H. Jensen

E-mail: info@alfaflick.com 

1.2 Alfaflick (Marketingbasen) overholder de 6 principper om ansvarlighed, når vi indsamler og behandler persondata
I praksis betyder det at vi:

 • Behandler dine oplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til den registrerede
 • Indsamler persondata til udtrykkeligt angivne og legitime formål
 • Sørger for at indsamlede persondata er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til formålet
 • Indsamler konkrete, og om nødvendigt, ajourførte persondata
 • Opbevarer persondata på en måde, så det ikke er muligt at identificeres de/den registrerede i et længere tidsrum end hvad der er nødvendigt til det enkelte formål
 • Persondata behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed – under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger

1.3 Definitioner i dokumentet
I dette dokument omtales Alfaflick både som “vi”, “os” og “Alfaflick”. Et varemærke ejet og drevet af Marketingasen. En danskejet webshop, med hovedkontor i Aars, Vesthimmerland. Når vi skriver: “du”, “dig” eller “kunde” refererer vi til dig som en eller flere tilknytninger til Alfaflick og dermed Marketingbasen, som er virksomhedens juridiske navn.

Ordet “Persondata” er i dokumentet identificeret ved oplysninger, som kan identificere dig eller din virksomhed, direkte eller indirekte.

2. Anvendelsesområde og accept
Denne erklæring om beskyttelse af persondata er gældende for alle forretningsprocesser og for alle Alfaflicks hjemmesider, domæner, fysiske registre m.v.

3. Persondata som Alfaflick behandler
Alfaflick behandler personoplysninger om kunder, praktikanter, jogbsøgende, ansatte og personer, som udgør potientielle kunder, og som henvender sig til os via vores hjemmeside, telefonisk, e-mail, tilmelder sig vores nyhedsbrev, kontakter os via chatbots på hjemmesiden/webshoppen, kontakter os via sociale medier eller kontakter os på anden vis.

3.1 Indhentning af persondata
Alfaflick indhenter persondata, når du har en tilknytning til Alfaflick, som fx:

 • Besøgende på vores hjemmeside
 • Eksisterende kunde hos Alfaflick
 • Potentiel ny kunde
 • Jobsøgende
 • Ansat hos Alfaflick
 • Personer tilmeldt til vores nyhedsbrev
 • Personer tilmeldt, eller som har deltaget i et webinar eller andet online event
 • Medlem i en af vores fællesskaber, som fx en Facebookgruppe
 • Kursist på et af vores kurser
 • Samarbejdspartner eller leverandør

3.2 Persondata som Alfaflick – afhængig af formål – indhenter og behandler

 • URL på webshop/hjemmeside
 • IP adresse
 • CVR-nr.
 • Virksomhedens juridiske navn
 • Adresse, postnr. og by
 • Tlf. nr.
 • Kontaktpersons navn
 • Kontaktpersons e-mail adresse
 • Kontaktpersons tlf. nr. (direkte eller mobil)
 • E-mail adresse til fakturering
 • E-mail adresse til udsendelse af nyhedsbreve
 • E-mail adresse afgivet i forbindelse med annoncering (fx via leadannonce på Facebook)
 • E-mail adresse til almen korrespondance i forbindelse med løsning af en given opgave

4. Alfaflick som databehandler
Vi behandler udelukkende persondata på vegne af Alfaflick.

4.1 Baggrund og formål med behandling af persondata
Alfaflick behandler persondata med det formål at løse konkrete opgaver, svare på forespørgsler og yde kundeservice til vores eksisterende og potientielle kunder. Behandlingen af persondata er nødvendig for at Alfaflick kan opfylde sine kundeforpligtelser og styre virksomhedens kunderelationer. I den forbindelse kan vi have brug for forskellige oplysninger om dig som kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålet med behandling af disse oplysninger er typisk:

 • At gennemføre et køb i webshoppen eller fysisk ved en messe eller lign.
 • At gennemføre og løse en given opgave
 • At afholde online events og aktiviteter
 • At tilbyde support
 • At udføre vedligeholdelse af kunderelationen
 • At behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning
 • At oprette interesse- og kundeprofiler med henblik på at promovere relevante produkter og ydelser

Vores juridiske grundlag for at behandle de nævnte oplysninger er, at Alfaflick ud fra et forretningsperspektiv udelukkende har en legitim interesse i at behandle dine persondata på en respektfuld måde.

4.2 Forhåndsgodkendelse
Alle data indhentes og behandles altid med din forhåndsgodkendelse. Du bliver med andre ord bedt om at godkende, og give samtykke til indsamling af de – afhængig af formålet – nødvendige persondata.

5. Persondata der indsamles hos tredjepart
Data som fx cookies indsamles hos tredjepart, og disse behandles ligeledes af tredjepart. Alfaflick har, i det omfang det er muligt, indgået en databehandleraftale med disse, for at beskytte dine persondata bedst muligt. Eksempler på tredjepart er fx Google Analytics, Growave (kundeklub) Mailprogram, Facebook m.v.

6. Sikring af persondata
Hos Alfaflick tager vi sikring af alle persondata alvorligt. Det imødekommer vi b.la. ved:

 • Kryptering af opbevarede data
 • Faste procedurer vedr. sletning af persondata
 • Faste procedurer vedr. brug, håndtering og destruktion af fysiske registre

7. Fysisk registre
Alfaflick opbevarer fysiske registre i form af ordrebekræftelser, underskrift for modtagelse og udlevering af varer m.m. Vores fysiske registre indeholder ikke personfølsomme oplysninger.

8. Tilmelding til nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi dit fornavn og din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre, med mindre du har givet samtykke hertil. Dine oplysninger opbevares hos vores leverandør af servicen til udsendelse af nyhedsbreve, altså tredjepart. For at sikre dine persondata har vi i den forbindelse indgået en databehandleraftale med denne. Vi anvender double opt-in ved nye tilmeldinger til vores nyhedsbrev, for at sikre retmæssig og legal brug af dine persondata. Du vil derfor blive bedt om at bekræfte din email adresse, via et link som sendes til din email adresse, inden du vil kunne modtage nyhedsbreve fra Marketingbasen.

Marketingbasen udfører jævnligt en oprydning i vores lister af tilmeldinger på vores nyhedsbrev.

9. Tilmelding til kundeklubben
Når du tilmelder dig vores kundeklub accepterer du ligeledes håndtering af dine persondata og de generelle handelsbetingelser hos Alfaflick.

10. Samarbejdspartnere som databehandlere
Alfaflick indgår i samarbejder med en række underleverandører, softwareudbydere og samarbejdspartnere, som hver især er specialister indenfor deres fagområde. Det er typisk specialister som fx SEO-specialister, webudviklere m.v.

Alle samarbejdspartnere udvælges nøje, både i forhold til faglig ekspertise og ligeledes på grad af sikkerhed i forhold til en sikring af dine persondata, som disse måtte have adgang til i forbindelse med en given opgaveløsning. Det betyder også at alle samarbejdspartnere skal være villige til at indgå en databehandleraftale med Alfaflick, såfremt opgaveløsningen fordrer dette. Alle samarbejdspartnere skal overholde og efterleve Alfaflicks politik for indsamling og behandling af vores kunders persondata, som beskrevet i dette dokument.

11. Oplysningspligt
I forbindelse med din godkendelse til indsamling af nødvendige persondata vil du få besked om hvilke oplysninger der indsamles. I den forbindelse vil vi referere til dette dokument. Du kan til enhver tid få oplyst hvilke persondata Alfaflick har registreret om dig og din virksomhed. Ønsker du at dine data slettes, eller begrænses, bedes du kontakte Alfaflick via mail: info@alfaflick.com 

12. Underretning i tilfælde af brud på sikkerhed
Skulle Alfaflick blive udsat for indbrud, eller på anden vis blive udsat for brud på sikkerheden (digitalt eller fysisk indbrud på vores kontor eller IT-systemer) vil du blive informeret inden for 72 timer. Du vil i så fald også få oplyst hvilke af dine persondata, som er påvirket af indbruddet.

Samarbejdspartnere og underleverandører skal ved sikkerhedsbrud underrette den dataansvarlige hos Alfaflick senest 24 timer efter brud på sikkerheden.

13. Sletning af persondata

Du har til enhver tid ret til at få slettet de data Alfaflick har registreret om dig og din virksomhed. Dette kan i yderste konsekvens betyde ophør af samarbejdet og kundeforholdet med Alfaflick. Dette gælder også for medlemmer af kundeklubben.

14. Deling af materiale på de sociale medier
Alfaflick tager løbende billeder og videoklip fra virksomhedens aktiviteter og events. Formålet med disse billeder er udelukkende at vise, og oplyse, omkring:

 • Overordnet aktivitet i virksomheden, som f.eks. fysiske shoppedage, messedeltagelse m.m.
 • Læring
 • Fællesskaber
 • Inspiration

Billederne bliver typisk brugt på Facebook, Instagram, i nyhedsbrevet eller andet sted hvor det har relevans. Vi tagger ikke dig personligt på billederne, medmindre du har givet accept til dette.

Du har ret til at trække din accept af billedbrug tilbage, også efter billedet er blevet postet på de sociale medier. Skulle du ønske dette er du altid velkommen til at kontakte Alfaflick på mail: info@alfaflick.com 

15. Deling af materiale i nyhedsbreve
Alfaflick tager løbende billeder og videoklip jvf. punkt 14. Disse kan, foruden deling på de sociale medier, anvendes som stemningsbilleder (og eller videoer) i vores nyhedsbreve. Alfaflick vil gøre opmærksom på formålet med billederne, og du vil jvf. punkt 14 have ret til indsigelse. Billeder der er indeholdt i allerede udsendte nyhedsbreve kan dog ikke trækkes tilbage. Alfaflick har derfor stor fokus på at anvende stemningsbilleder, som ikke på nogen måde udstiller enkeltpersoner, medmindre disse har givet accept hertil.

16. Deling af kundeudtalelser og stjernebedømmelser
En kundeudtalelse består af tekst (i citatform) og et profilbillede.

Alfaflick deler løbende sine kundeudtalelser.

Kundeudtalelser skrevet/givet om Alfaflick via vores Facebookside(r), på Google eller andre offentlig tilgængelige services, som fx Trustpilot, anses som offentlig tilgængelige. Du vil derfor kunne opleve at disse kan blive delt via sociale medier og i vores nyhedsbrev uden yderligere forudgående accept.

Kundeudtalelser vil ligeledes kunne anvendes som faste elementer i markedsføring af vores produkter og ydelser. I den forbindelse vil udvalgte kundeudtalelser optræde i tryksager og på vores hjemmeside. 

17. Deling af stemningsbilleder
Alfaflick forbeholder sig retten til at udvælge en række stemningsbilleder fra messer, fysiske shoppedage m.m., som virksomheden bruger som reference. Disse vil blive brugt til officiel reference brug af Alfaflick. Dette vil typisk være i form af gallerivisning på vores hjemmeside, deling på de sociale medier og i vores nyhedsbrev. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod brug af billeder, hvor du er repræsenteret. Kontakt os i så fald på mail: info@alfaflick.com

Cookies på alfaflick.com

18. Hvad er cookies?
Cookies er små stykker data, der gemmes på din computer, når du besøger en hjemmeside. Cookies bruges blandt andet til at registrere din færden, mens du er på hjemmesiden og huske dig, hvis du vender tilbage. Oplysningerne, som registreres, kan for eksempel bruges til statistik, til at forbedre brugeroplevelsen. En cookie er ikke et program og kan ikke indeholde virus.

19. Sådan anvender alfaflick.com cookies
Hos alfaflick.com anvender vi cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer. Hvordan du gør det, afhænger af din browser. Herunder finder du vejledninger til, hvordan du sletter cookies i din browser:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies – alle browsere
iPhone og iPad
Smartphones med Android

20. Teknisk nødvendige cookies
Indholdet på alfaflick.com er lagret og administreres gennem Shopify. Shopify sætter cookies, som bruges til at genkende dig, når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside.

21. Præference cookies
Disse cookies bruges til at sikre den optimale brugeroplevelse på hjemmesiden. For eksempel til visning af Youtube-film på alfaflick.com. I den forbindelse bruger Youtube bl.a. cookies til at registrere, hvilke videoer der vises og hvor meget af filmen du har set.

22. Drifts- og optimeringscookies
Disse cookies anvendes til driften af hjemmesiden. I den forbindelse bruger vi blandt andet Google Analytics for at analysere, hvordan vores brugere anvender hjemmesiden. De oplysninger som cookien indsamler om din brug af alfaflick.com sendes til og gemmes på Googles servere.

23. Anonymisering af IP adresser
Alfaflick sørger for at din IP adresse i Google Analytics er gennemgår en anonymisering. Ved forsøg på uretmæssig login (fx hackerangreb) på vores hjemmeside registrerer Alfaflick IP adressen, som af hensyn til den videre efterforskning og retsforfølgning ikke gennemgår en anonymisering.

23.1 IP adresser som ikke gennemgår anonymisering
Alfaflick har opsat et sporingsværktøj, som sætter os i stand til at spore uretmæssig kopiering af indholdet fra vores hjemmeside. Disse IP adresser gennemgår ikke en anonymisering.

Som registreret hos Alfaflick har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du jf. persondataloven. Henvendelser i forbindelse hermed rettes til Alfaflick direkte via mail: info@alfaflick.com

Seneste opdatering af dette dokument: 05. februar 2024.

Alle rettigheder forbeholdt Alfaflick og dermed Marketingbasen.